Kallelse till Extra Föreningsmöte Onsdagen 11.5.2022 kl 18

Ständiga medlemmar i Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. kallas till Extra Föreningsmöte Onsdagen 11.5.2022 kl 18. som hålls på Föreningens kansli (Döbelnsg 2).

På mötet behandlas stadgeändringsförslagen från Årsmötet (andra behandling) samt val av valberedning.

Anmälningar ombedes till info@ifk.fi eller på MyClub senast Fre 6.5.2022. Möteshandlingarna skickas till de anmälda i förväg.


Centralstyrelsen

 

 

Om HIFK

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. fungerar som Centralstyrelse (CS)
för IFK i Finland. HIFK CS har till uppgift att förvalta varumärket, stöda de separata
grenföreningarna i sina ålägganden och främja idrottsutövandet. Centralstyrelsen
väljs årligen och stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi,
juridik och stadgar. Vi värnar också IFK-traditionen med skölden och den fyruddiga stjärnan. Kamratskap och etik sätts i centrum. Läs mera på dessa sidor!

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors ry. toimii IFK:n Keskushallituksena (KH)
Suomessa. HIFK KH:lla on tehtävänä hallinoida tavaramerkkiä, tukea lajiseurojaan toiminnoissaan sekä tukea urheilun harrastamista. Keskushallitus valitaan vuosittain ja se tukee maan IFK-seuroja tiedottamalla talouden, lainopin sekä yhdistyssääntöjen osalta. Valvomme lisäksi IFK:n perinteisten tunnusten, vaakunan ja nelisakaraisen tähden käyttöä. Korostamme Toveruutta ja eettisyyttä toiminnassamme. Lue lisää näiltä sivuilta!